12. Dzień w dzień

Dzień w dzień – Tag für Tag. Nauczysz się opisywać przeszłość. Poznasz czynności dnia codziennego, być i mieć w czasie przeszłym oraz czasownik dürfen.

Chłopiec wyprowadza na spacer swojego psa.
mit dem Hund spazieren gehen – iść na spacer z psem
Słownictwo
 • Czynności dnia codziennego
 • Następstwo czasowe
Gramatyka
 • Odmiana czasownika dürfen
 • Czas przeszły prosty
Dialogi
 • Kim on jest?
 • Kim ona jest?
 • Opisywanie przeszłości
Wypowiedź pisemna
 • List o życiu codziennym

Słownictwo

Czynności dnia codziennego

Dziecko myje zęby.
sich die Zähne putzen – myć zęby
 • sich duschen – brać prysznic
 • sich kämmen – czesać się
 • sich waschen – myć się
 • einen Test schreiben – pisać egzamin
 • mit dem Hund spazieren gehen – iść na spacer z psem
 • schlafen – spać
 • Hausaufgaben machen – robić zadania domowe
 • (am) Computer spielen – grać na komputerze
 • ins Kino gehen – iść do kina
 • fernsehen – oglądać telewizję

Następstwo czasowe

Ziemia w przyszłości
 • najpierw – zuerst
 • potem (później) – nachher
  • dann
  • später

Gramatyka

Odmiana czasownika

dürfen – mieć pozwolenie, móc

Przekreślony kubek z napojem oraz hamburger.
Du darfst keinen Hamburger essen – Ty nie możesz jeść hamburgera.

Czasownik „dürfen” oznacza tyle, co mieć pozwolenia od kogoś na coś. Używamy go w sytuacji, gdy potrzebujemy na coś zgody na przykład od rodziców, opiekunów lub nauczycieli.

Ich darf– Ja mogę

Du darfst– Ty możesz

Er/sie/es darf – On/ona/ono może

Wir dürfen – My możemy

Ihr dürft – Wy możecie

Sie dürfen – Oni mogą

na przykład:

 • Ich darf ins Kino gehen – Ja mogę iść do kina.
 • Du darfst keinen Hamburger essen – Ty nie możesz jeść hamburgera.

Pamiętaj, że drugi czasownik (np. gehen, essen) stoi na końcu zdania.

Czas przeszły prosty

Imperfekt/Präteritum

być w czasie przeszłym
 • Ich war – byłem
 • Du warst – byłeś
 • Er/sie/es war – on był, ona była, ono było
 • Wir waren – byliśmy
 • Ihr wart – byliście
 • Sie waren – byli

na przykład:

Ich war in Deutschland – Byłem w Niemczech.

mieć w czasie przeszłym
 • Ich hatte – miałem
 • Du hattest – miałeś
 • Er/sie/es hatte – On miał, ona miała, ono miało
 • Wir hatten – mieliśmy
 • Ihr hattet – mieliście
 • sie hatten – mieliście

na przykład:

Ich hatte Pech – Miałem pecha.

Dialogi „Dzień w dzień”

Kim on jest? Kim ona jest?

Dane osobowe dotyczące trzeciej osoby liczby pojedynczej

Kobieta po cichu rozmawia z mężczyzną.
Wie heißt er? – Jak on się nazywa?

Wie heißt er? – Jak on się nazywa?

Er heißt Stanisław Nowak. – On nazywa się Stanisław Nowak.

Wofür interessiert er sich? – Czym on się interesuje?

Er interessiert sich für Tiere. – On interesuje się zwierzętami.

Wie alt ist er? – Ile on ma lat?

Er ist 21 Jahre alt. – On ma 21 lat.

Opisywanie przeszłości

A. Ist Thomas heute in der Schule ? – Czy Tomasz jest dzisiaj w szkole?

Nein, er war gestern in der Schule. – Nie, on był wczoraj w szkole.

A. Hat er heute einen Englischtest? – Czy on ma dzisiaj test z angielskiego?

Nein, er hatte gestern einen Englischtest. – Nie, on miał wczoraj test z angielskiego.

Wypowiedź pisemna „Dzień w dzień”

(List o życiu codziennym)

Koperta z listem.
Schöne Grüße – Serdecznie pozdrawiam

Liebe Julia – Droga Julio

Frühstückst du am Morgen? – Czy rano jesz śniadanie?

Wie viel Uhr gehst du mit deinem Hund spazieren? – O której wychodzisz z psem na spacer?

Was ist dein Lieblingsfach? – Jaki jest Twój ulubiony przedmiot szkolny?

Darfst du mit deinem Hund am Abend spazieren gehen? – Czy możesz wychodzić wieczorem z psem na spacer ?

Schöne Grüße – Serdecznie pozdrawiam

Anna

Zadania dodatkowe do działu 6 Tag für Tag z podręcznikiem „und so weiter neu dla klasy 5”

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie A Dzień powszedni

Zadanie C Pechowy dzień

Zadanie G Odpowiedz na pytania

dział 6, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Słuchanie ze zrozumieniem

Zadanie D Piosenka „Nie mam czasu”

Zadanie F Zaznacz, o czym oni mówią

Zadanie H Ćwicz wymowę

dział 6, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Dialogi

Zadanie B Pospieszcie się

Zadanie B1 Czy mogę?

Zadanie B2 Opowiedz, jak Julia spędza sobotnie popołudnie

Zadanie C1 On miał pecha

dział 6, und so weiter neu dla klasy 6, PWN
flaga Niemiec

Przejdź do następnej lekcji

Jeśli Ci mało i chcesz poćwiczyć czytanie, słuchanie, porozmawiać na żywo i pisać jeszcze lepsze teksty, to zapraszam na mój kurs języka niemieckiego od podstaw. Wirtualne spotkania pomogą Ci w nauce niemieckiego.