13. To już koniec

To już koniec – Es ist vorbei. Nauczysz się określeń miejsc i czasu. Poznasz czas przeszły Perfekt. Opiszesz wydarzenia z przeszłości.

Pamiętnik z długopisem służy do zapisywania tego, co było.
das Tagebuch – pamiętnik
słownictwo
 • Wakacyjna lista przebojów
 • Miejsca
 • Czasy
gramatyka
 • Czas przeszły Perfekt
Dialogi
 • Gdzie byłeś?
 • Co uczniowie robili na przerwie?
Wypowiedź pisemna
 • Opis wspomnień

Słownictwo

Wakacyjna lista przebojów

Balony do latania na niebie
mein tollstes Ferienabenteuer – moja najfajniejsza wakacyjna przygoda
 • mein schönster Tag – mój najpiękniejszy dzień
 • mein liebster Kamerad – mój ulubiony kolega
 • meine liebste Ferienkameradin – moja ulubiona koleżanka w wakacje
 • meine größte Ferienliebe – moja największa wakacyjna miłość
 • meine Ferienlieblingsspeise – moje ulubione wakacyjne danie
 • mein tollstes Ferienabenteuer – moja najfajniejsza wakacyjna przygoda

Miejsca

Przyimki miejsca

Chłopiec w parku linowym w górach.
im Gebirge – w górach
 • bei Thomas – u Tomasza
 • an der Ostsee – nad morzem bałtyckim
 • an der Nordsee – nad morzem północnym
 • an der See – nad morzem
 • in der Disko – na dyskotece
 • im Gebirge – w górach
 • auf dem Sportplatz – na boisku
 • auf dem Spielplatz – na placu zabaw
 • im Schwimmbad – na basenie
 • auf dem Lande – na wsi
 • zu Hause – w domu
 • im Kino – w kinie
 • am Rusałkasee – nad jeziorem Rusałka
 • am Bodensee – nad jeziorem bodeńskim
 • am See – nad jeziorem

Zauważ, że przyimki miejsca łączą się z czasownikiem sein (być) w miejscowniku (o kim? o czym?). Musisz zapamiętać poniższą tabelę.

rodzajnik w mianownikurodzajnik w miejscowniku
der Zoodem np. in dem Zoo; można skrócić do „im” Zoo, „am” See
die Discoder np. in der Disco
das Kinodem np. in dem Kino; można skrócić do „im” Kino
rodzajniki w mianowniku i miejscowniku

Czasy

Przyimki czasu

Kobieta zjeżdża na desce snowboardowej zimą po stoku.
in den Winterferien – w wakacje zimowe
 • in den Winterferien – w wakacje zimowe
 • in den Sommerferien – w wakacje letnie
 • in den Ferien – w wakacje
 • am Montag – w poniedziałek
 • am Wochenende – w weekend
 • heute – dzisiaj
 • gestern – wczoraj
 • heute Morgen – dzisiaj rano
 • heute Nachmittag – dzisiaj po południu

Gramatyka

Fragment tekstu z gramatyką

Czas przeszły Perfekt

Czasowniki nie wyrażające zmiany miejsca lub stanu
lernen (uczyć się)  spielen (grać)  
trinken (pić)  schlafen (spać)  
lesen (czytać)  hören (słuchać)  
essen (jeść)  fotografieren (robić zdjęcia)  
aufmachen (otworzyć)  sich schminken (malować się)  

Monika hat ein Buch gelesen – Monika czytała książkę.

Czasownik posiłkowy haben (mieć) ulega odmianie przez osoby, ale go nie tłumaczymy:

 • Ich habe gelesen – Czytałem
 • Du hast gelesen – Czytałeś
 • Er/sie/es hat gelesen – Czytał/Czytała/Czytał
 • Wir haben gelesen – Czytaliśmy
 • Ihr habt gelesen – Czytaliście
 • Sie haben gelesen – Czytali

Czasownik posiłkowy HABEN wstawiamy wtedy, gdy używamy czasownika, który nie wyraża zmiany miejsca np. lernen (uczyć się), spielen (grać), trinken (pić), schlafen (spać), lesen (czytać), hören (słuchać), essen (jeść), fotografieren (robić zdjęcia), aufmachen (otworzyć), sich schminken (malować się).

Czasowniki wyrażające zmianę miejsca lub stanu
gehen (iść)fahren (jechać)
reisen (podróżować)wandern (wędrować)
aufstehen (wstawać)zurückkommen (wracać)  

Monika ist in die Schule gegangen – Monika poszła do szkoły

Czasownik posiłkowy sein (być) ulega odmianie przez osoby, ale go nie tłumaczymy:

 • Ich bin gegangen – Poszedłem
 • Du bist gegangen – Poszedłeś
 • Er/sie/es ist gegangen – Poszedł/Poszła/Poszło
 • Wir sind gegangen – Poszliśmy
 • Ihr seid gegangen – Poszliście
 • Sie sind gegangen – Poszli

Czasownik posiłkowy SEIN wstawiamy wtedy, gdy używamy czasownika, który wyraża zmianę miejsca np. gehen (iść), fahren (jechać), reisen (podróżować), wandern (wędrować), aufstehen (wstawać), zurückkommen (wracać).

Tworzenie imiesłowów

lesen, ge+lesen=gelesen

lernen, ge+lern+t =gelernt

telefonieren, telefonier+t=telefoniert

besuchen, besuch +t=besucht                                

anrufen, an+ge+rufen=angerufen

Dialogi „To już koniec”

Gdzie byłeś?

Pop corn jedzony w kinie

Wo warst du gestern? – Gdzie byłeś wczoraj?

Ich war gestern im Kino – Byłem wczoraj w kinie.

Co uczniowie robili na przerwie?

Chłopiec odpoczywa po meczu na trawie.

Wer hat Fussball gespielt? – Kto grał w piłkę nożną?

Thomas hat Fussball gespielt – Tomek grał w piłkę.

Wypowiedź pisemna „To już koniec”

Opis wspomnień

Dziecko jedzie na deskorolce po chodniku.
Skateboard fahren – jeździć na dyskorolce

Mein schönster Tag – Mój najpiększniejszy dzień

Am Wochenende war ich bei meiner Oma – W weekend byłem u babci.

Morgen bin ich mit meinen Freunden Thomas und Olaf auf den Sportplatz gegangen. – Rano poszedłem na boisko z moimi przyjaciółmi Tomkiem i Olafem.

Wir haben auf dem Sportplatz Fußball gespielt – Graliśmy na boisku w piłkę nożną.

Dann bin ich zu Thomas Skateboard gefahren – Później pojechałem do Tomka na dyskorolce.

Ich habe Cola getrunken und Schokoriegel gegessen – Piłem colę i zjadłem batonika czekoladowego.

Am Nachmittag habe ich ferngesehen. – Po południu oglądałem telewizję.

Nach Hause bin ich gefahren – Pojechałem do domu.

Zu Hause habe ich Computer gespielt und mit Wojtek telefoniert. – W domu grałem na komputerze i rozmawiałem przez telefon z Wojtkiem.

Ich war müde. Es war fantasischer Tag. Ich habe um 23 Uhr geschlafen. – Byłem zmęczony. To był fantastyczny dzień. Zasnąłem o 23.

Zadania dodatkowe do działu 1 Es ist vorbei z podręcznikiem „und so weiter neu dla klasy 6”

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie A Wakacyjna lista przebojów

Zadanie C Co oni robią?

Zadanie E Dopasuj teksty do obrazków

Zadanie G Skreśl zdjęcie

dział 1, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Słuchanie ze zrozumieniem

Zadanie D Piosenka „Rap czasowników mocnych”

Zadanie F Wysłuchaj nagrania

Zadanie H Ćwicz wymowę

dział 1, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Dialogi

Zadanie B Rozmowa telefoniczna

Zadanie B1 Gdzie byłaś?

Zadanie C1 Na przerwie

Zadanie C2 Na lekcji

Zadanie C3 Rozmowy na przerwie

dział 1, und so weiter neu dla klasy 6, PWN
flaga Niemiec

Przejdź do następnej lekcji

Jeśli Ci mało i chcesz poćwiczyć czytanie, słuchanie, porozmawiać na żywo i pisać jeszcze lepsze teksty, to zapraszam na mój kurs języka niemieckiego od podstaw. Wirtualne spotkania pomogą Ci w nauce niemieckiego.