14. Moje obowiązki

Moje obowiązki – Meine Pflichten. Nauczysz się mówić o obowiązkach. Poznasz czasowniki sollen, helfen oraz zaimek man. Napiszesz tekst o obowiązkach.

Znak zakazu wjazdu i nakazu jazdy przypomina nam o naszych obowiązkach.
die Pflicht – obowiązek
Słownictwo
 • Obowiązki
 • Pomieszczenia w domu
Gramatyka
 • Odmiana czasownika sollen
 • Odmiana czasownika helfen
 • Celownik – komu? czemu?
 • Zaimek nieosobowy man
Dialogi
 • Powiedz, że już coś zrobiłeś
 • Powiedz, że ktoś inny powinien to zrobić
Wypowiedź pisemna
 • Moje obowiązki

Słownictwo

Obowiązki

Kubły do wrzucania śmieci segregowanych.
den Müll wegbringen – wyrzucać śmieci
 • die Pflicht – obowiązek
 • Staub saugen – odkurzać
 • das Geschirr spülen – zmywać naczynia
 • das Meerschweinchen fütteren – karmić świnkę morską
 • den Müll wegbringen – wyrzucać śmieci
 • den Tisch decken – nakrywać stół
 • die Blumen gießen – podlewać kwiaty
 • Fahrrad putzen – czyścić rower     
 • Auto waschen – myć samochód            
 • mit dem Hund spazieren gehen – wychodzić na spacer z psem
 • das Bett machen – ścielić łóżko
 • Zimmer aufräumen – sprzątać pokój
 • Spagetti kochen – gotować spagetti
 • Brötchen kaufen – kupować bułkę
 • Kreide holen – przynosić kredę
 • das Fenster aufmachen – otworzyć okno
 • die Tür zumachen – zamykać drzwi
 • im Unterricht aufpassen – uważać na lekcji
 • die Tafel wischen – wycierać tablicę
 • den Rasen mähen – ścinać trawę

Pomieszczenia w domu

Z kranu leci woda pod prysznicem.
das Badezimmer – łazienka

das Badezimmer – łazienka

die Küche – kuchnia

das Schlafzimmer – sypialnia

das Wohnzimmer – pokój dzienny

Gramatyka

Odmiana czasownika

sollen – mieć powinność, móc

 • Ich soll – powinienem
 • Du sollst – powinieneś
 • Er/sie/es soll – powinien/powinna/powinno
 • Wir sollen – powinniśmy
 • Ihr sollt – powinniście
 • Sie sollen – powinni

na przykład

Niepościelone łóżko z wygniecionymi poduchami.

Ich soll das Bett machen. – Powinienem ścielić łóżko.

Wnioski:

 • Drugi czasownik np. machen (robić) w zdaniu z sollen występuje w bezokoliczniku – nie odmienia się.
 • Drugi czasownik zawsze stoi na końcu zdania.

Odmiana czasownika

helfen – pomagać

 • Ich helfe – pomagam
 • Du hilfst – pomagasz
 • Er/sie/es hilft – pomaga
 • Wir helfen – pomagamy
 • Ihr helft – pomagacie
 • Sie helfen – pomagają

Zauważ, że w drugiej i trzeciej osobie l. poj. pojawiła się forma nieregularna „hilfst” i „hilft”.

Celownik

komu? czemu?

Celownik na tle jeziora
„Dativ” to bardzo obszerny przypadek gramatyczny. Odpowiada polskiemu celownikowi, narzędnikowi oraz miejscownikowi!

W języku niemieckim są cztery przypadki gramatyczne. Nominativ (mianownik), Genitiv (dopełniacz), Dativ (celownik/narzędnik/miejscownik) oraz Akkusativ (biernik). Do tej pory poznałaś, poznałeś mianownik i biernik. Dziś będzie o celowniku.

Zasada odmiany rzeczownika w celowniku:
 • Rodzajnik męski (der) zamienia się na „dem”
  • meinem
  • einem
  • keinem
 • Rodzajnik żeński (die) zamienia się na „der”
  • meiner
  • einer
  • keiner
 • Rodzajnik nijaki (das) zamienia się na „dem)
  • meinem
  • einem
  • keinem
 • Rodzajnik liczby mnogiej (die) zamienia się na „den”
  • meinen
  • keinen

na przykład

Ich helfe dem Vater – Pomagam tacie.

Ich helfe der Mutter – Pomagam mamie.

Ich helfe dem Kind – Pomagam dziecku.

Ich helfe den Freunden – Pomagam przyjaciołom.

Zaimek nieokreślony

„man”
Tłum ludzików wykonanych z lego.
man – się

W języku niemieckim jest zaimek nieokreślony, którego nie ma w polskim. „Się” w języku polskim jest zaimkiem zwrotnym. Na przykład w zdaniu „Myję się”. W niemieckim oprócz zaimka zwrotnego (Ich wasche mich – myję się) „się” może być trzecią osobą liczby pojedynczej „man”. „Man” oznacza, że coś się robi powszechnie przez wszystkich.

na przykład

Man macht am Morgen das Bett – Rano ścieli się łóżko.

Man saugt am Samstag Staub – W sobotę odkurza się.

Man soll im Unterricht aufpassen – Powinno uważać się na lekcji.

Zauważ, że czasownik po „man” odmienia się jak w 3 osobie l. poj.

Dialogi „Moje obowiązki”

Powiedz, że już coś zrobiłeś

(tryb rozkazujący i czas przeszły Perfekt)

Mach das Bett! – Zrób łóżko!

Ich habe das Bett schon gemacht. – Zrobiłem już łóżko

Putz dein Fahrrad! – Umyj rower!

Ich habe mein Fahrrad schon geputzt! – Wyczyściłem już rower!  

Powiedz, że ktoś inny powinien to zrobić

(tryb rozkazujący i czasownik sollen)

Chłopcy wyrywają sobie misia.
Du sollst doch das Bett machen! – Ty powinieneś przecież zrobić łóżko!

Mach das Bett! – Zrób łóżko!

Ich? Warum? Du sollst doch das Bett machen! – Ja? Dlaczego? Ty powinieneś przecież zrobić łóżko!

Koch Spagetti! – Ugotuj spagetti!

Ich? Warum? Du sollst doch Spagetti kochen! – Ja? Dlaczego? Ty powinieneś przecież ugotować spagetti!

Wypowiedź pisemna „Moje obowiązki”

Moje obowiązki

2 chłopców patrzy przed siebie w uśmiechu.
die Jugend – młodzież

Die Jugendlichen helfen gerne – Młodzi ludzie chętnie pomagają.

Ich helfe oft meiner Mutter zu Hause – Często pomagam mojej mamie w domu.

Ich spüle das Geschirr und bringe den Müll weg – Myję naczynia i wyrzucam śmieci.

Ich soll Staub saugen – Powinienem poodkurzać.

Ich habe noch nicht mein Zimmer aufgeräumt – Nie posprzątałem jeszcze mojego pokoju.

Zadania dodatkowe do działu 2 Meine Pflichten z podręcznikiem „und so weiter neu dla klasy 6”

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie C Artykuł prasowy

Zadanie C1 Kto komu pomaga

Zadanie E W puste miejsca wpisz czasowniki w bezokoliczniku

Zadanie G Zgadnij, które to pomieszczenie

dział 2, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Słuchanie ze zrozumieniem

Zadanie D Piosenka „Co powinienem zrobić?”

Zadanie F Wysłuchaj nagrania

Zadanie H Ćwicz wymowę

dział 2, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Dialogi

Zadanie A Pomóż mi

Zadanie B Pani Braun wyjeżdża

Zadania B1 Co oni powinni zrobić

Zadanie B2 W klasie

Zadanie C2 W sklepie z owocami i warzywami

dział 2, und so weiter neu dla klasy 6, PWN
flaga Niemiec

Przejdź do następnej lekcji

Jeśli Ci mało i chcesz poćwiczyć czytanie, słuchanie, porozmawiać na żywo i pisać jeszcze lepsze teksty, to zapraszam na mój kurs języka niemieckiego od podstaw. Wirtualne spotkania pomogą Ci w nauce niemieckiego.