15. Zajęcia w czasie wolnym

Zajęcia w czasie wolnym – Freizeitaktivitäten. Nauczysz się pytać o pobyt. Poznasz cały czas przeszły prosty. Dowiesz się, co można robić na wakacjach.

Dziewczynka chodzi uśmiechnięta w czasie wolnym
die Freizeitaktivität – zajęcie w czasie wolnym
Słownictwo
 • Dokąd jadę, dokąd idę
 • Pytajniki
 • Informacje o wakacjach
 • Co można robić na wakacjach
Gramatyka
 • Czas przeszły prosty
Dialogi
 • Dokąd podróżowałeś?
 • Gdzie byłeś?
 • Co robiłaś?
Wypowiedź pisemna
 • Relacja z wakacji kolegi lub koleżanki

Słownictwo

Dokąd jadę, dokąd idę

Przyimki miejsca

Aparat filmowy wyświetla film.
ins Kino gehen – chodzić do kina
 • an die Ostsee – nad Bałtyk
 • ans Meer – nad morze
 • an den See – nad jezioro
 • auf die Toilette – do łazienki
 • aufs Land – na wieś
 • in den Park – do parku
 • in den Zoo – do zoo
 • ins Gebirge – w góry
 • ins Kino – do kina
 • nach Berlin – do Berlina
 • nach Deutschland – do Niemiec
 • zu meiner Oma – do mojej babci

na przykład

Ich fahre nach Berlin – Jadę do Berlina.

Ich gehe in den Zoo – Idę do zoo.

Zauważ, że przyimki miejsca łączą się z czasownikiem fahren (jechać) i gehen (iść) w bierniku (kogo? co?). Musisz zapamiętać tylko rodzaj męski „der” i nijaki „das”.

rodzajnik w mianownikurodzajnik w bierniku
der Zooden np. in den Zoo
das Kinodas (można skrócić do „s”) np. ins Kino
rodzajnik męski i nijaki w mianowniku i bierniku

Pytajniki

Znaki zapytania.
Wohin gehst du? – Dokąd idziesz?
 • wo – gdzie
  • Wo bist du? – Gdzie jesteś?
  • Ich bin in dem Park – Jestem w parku.
 • wohin – dokąd
  • Wohin gehst du? – Dokąd idziesz?
  • Ich gehe in den Park – Idę do parku.
 • wer – kto
 • was – co
 • wie – jak
 • wann – kiedy

Informacje o wakacjach

Miasto i wieś na tle nieba
die Übernachtung – nocleg
 • der Ort – miejsce
 • die Attraktionen – atrakcje
 • die Freizeitaktivitäten – zajęcia w czasie wolnym
 • die Übernachtung – nocleg

Co można robić na wakacjach

Żaglówki na wodzie
segeln – żeglować
 • Ski fahren – jeździć na nartach
 • rodeln – jeździć na sankach
 • laufen – biegać
 • baden – kąpać się
 • reisen – podróżować
 • im Garten spielen – bawić się w ogrodzie
 • schwimmen – pływać
 • segeln – żeglować
 • einen Ausflug machen – robić wycieszkę
 • einen Schneemann bauen – lepić bałwana
 • ein Lagerfeuer machen – rozpalać ognisko
 • die Städte besichtigen – zwiedzać miasta
 • eine Wanderung machen/wandern – wędrować
 • surfen – serfować
 • im Frühling – wiosną
 • im Sommer – latem
 • im Winter – zimą
 • im Herbst – jesienią

Gramatyka

Fragment tekstu o gramatyce.
Używamy czasu przeszłego prostego w opowiadaniach i tekstach pisanych.

Czas przeszły prosty

Imperfekt/Präteritum

Używamy czasu przeszłego prostego w opowiadaniach i tekstach pisanych.

Czasowniki regularne
typowa odmiana

spielen – grać

Ich spiele . – Gram.

Ich spielte. – Grałem.

 • Ich spielte
 • Du spieltest
 • Er spielte
 • Wir spielten
 • Ihr spieltet
 • Sie spielten
Czasowniki nieregularne
nietypowa odmiana

fahren – jechać

Ich fahre. – Jadę.

Ich fuhr. – Jechałem.

sprechen – mówić

Ich spreche. – Mówię.

Ich sprach. – Mówiłem.

 • Ich fuhr – Jechałem.
 • Du fuhrst – Jechałeś.
 • Er fuhr – Jechał.
 • Wir fuhren – Jechaliśmy.
 • Ihr fuhrt – Jechaliście.
 • Sie fuhren – Jechali.
Czasowniki i forma w czasie przeszłym prostym
Znaczenie czasownikabezokolicznikCzas przeszły prosty (ja, on/ona/ono)
robićmachenmachte
odwiedzaćbesuchenbesuchte
fotografowaćfotografierenfotografierte
wędrowaćwandernwanderte
mieszkaćwohnenwohnte
jestembinwar
jechaćfahrenfuhr
jeździć na nartachSki fahrenSki fuhr  
pływaćschwimmenschwamm
Czasowniki i forma w czasie przeszłym prostym

Dialogi „Zajęcia w czasie wolnym”

Dokąd podróżowałeś?

Łąką, jezioro a w tle chmury i ptaki na wsi.
Ich bin am Wochenende aufs Land gefahren

Wohin bist du am Wochenende gefahren? – Dokąd pojechałeś w weekend?

Ich bin am Wochenende aufs Land gefahren – W weekend pojechałem na wieś.

Gdzie byłeś?

Las w górach.
Ich war am Wochenende im Wald

Wo warst du am Wochenende? – Gdzie byłeś w weekend?

Ich war am Wochenende im Wald – Byłem w weekend w lesie.

Co robiłaś?

Dziewczyna wędruje po lesie z plecakiem.
Ich bin im Wald gewandert

Was hast du da gemacht? – Co tam robiłaś?

Ich bin im Wald gewandert – Wędrowałam po lesie.

Wypowiedź pisemna „Zajęcia w czasie wolnym”

Relacja z wakacji kolegi lub koleżanki

Plaża, piłka i krab
die Ostsee – Bałtyk (der Osten – wschód, die See – morze)

Mein Kollege fuhr im Sommer an die Ostsee – Mój kolega pojechał latem nad Bałtyk.

Dort waren sehr interessante Attraktione: Rathaus, Meer, Sonne, Strand, Muscheln und Bernstein – Były tam bardzo interesujące atrakcje: ratusz, morze, słońce, plaża, muszle oraz bursztyn.

An der Ostsee kann man im Sommer baden – Latem można kąpać się nad Bałtykiem.

An der See kann man auch im Sommer die Städte besichtigen – Latem można również zwiedzać miasta nad morzem.

Thomas hat oft Fußball gespielt – Tomasz grał często w piłkę nożną.

Thomas ist im Wald gewandert – Tomasz wędrował po lesie.

Zadania dodatkowe do działu 3 Freizeitaktivitäten z podręcznikiem „und so weiter neu dla klasy 6”

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie A weekend z rodziną

Zadanie E Odgadnij, gdzie oni byli

Zadanie G Muzea nocą

dział 3, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Słuchanie ze zrozumieniem

Zadanie D Piosenka „Gdzie byłaś”

Zadanie F Po południu

Zadanie H Ćwicz wymowę

dział 3, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Dialogi

Zadanie B Na wsi

Zadanie B1 Twoje plany

Zadanie B2 Opowiedz o swoim ostatnim weekendzie

Zadanie C Przez cały rok

Zadanie C1 Opowiedz, co turyści robili

dział 3, und so weiter neu dla klasy 6, PWN
flaga Niemiec

Przejdź do następnej lekcji

Jeśli Ci mało i chcesz poćwiczyć czytanie, słuchanie, porozmawiać na żywo i pisać jeszcze lepsze teksty, to zapraszam na mój kurs języka niemieckiego od podstaw. Wirtualne spotkania pomogą Ci w nauce niemieckiego.