17. Moi przyjaciele

Moi przyjaciele – Meine Freunde. Nauczysz się o wollen, mögen i finden. Poznasz cechy charakteru. Opiszesz najlepszego przyjaciela i swoje plany zawodowe.

Przyjaciele są uśmiechnięci i się wspólnie bawią.
meine Freunde – moi przyjaciele
Słownictwo
 • Cechy charakteru
 • Zawody
 • Przymiotniki
Gramatyka
 • Odmiana czasownika wollen
 • Odmiana czasownika mögen
 • Odmiana czasownika finden
Dialogi
 • Opinie
 • Kim chcesz zostać w przyszłości?
Wypowiedź pisemna
 • Mój najlepszy przyjaciel

Słownictwo

Cechy charakteru

Różne minki wyrażają, że ktoś jest zarozumiały, fajny, miły, wesoły.
frech, toll, nett, lustig, eingebildet, höflich ..
 • frech – zuchwały
 • höflich – uprzejmy
 • unhöflich – nieuprzejmy
 • eingebildet – zarozumiały
 • toll – fajny
 • sympathisch – sympatyczny
 • unsympathisch – niesympatyczny
 • freundlich – przyjacielski
 • nett – miły
 • lustig – wesoły

Zawody

Lekarz weterynarii zajmuje się chorym koniem.
die Tierärztin – lekarz weterynarii
 • Arzt – lekarz
 • Ärztin – lekarka
 • Tierarzt – weterynarz
 • Journalist – dziennikarz
 • Jurist – prawnik
 • Krankenschwester – pielęgniarka
 • Lehrer – nauczyciel
 • Lehrerin – nauczycielka
 • Mechaniker – mechanik
 • Polizist – policjant
 • Programmierer – programista
 • Schauspielerin – aktorka
 • Verkäuferin – sprzedawczyni

Zawody rodzaju męskiego (der) mają najczęściej końcówkę – er. Zawody rodzaju żeńskiego (die) mają najczęściej końcówkę – in.

Przymiotniki

 • langweilig – nudny
 • kurz – krótki
 • blöd – głupi
 • kalt – zimny
 • kaputt – zepsuty
 • klein – mały
 • schlecht – zły
 • gut- dobry
 • groß – duży
 • lang – długi
 • neu – nowy
 • warm – ciepły
 • interessant – interesujący
 • super – super
 • hübsch – ładny
 • alt – stary

Gramatyka

Odmiana czasownika

wollen – chcieć

Ich will – Ja chcę.

Du willst – Ty chcesz.

Er/sie/es will – On/ona/ono chce.

Wir wollen – My chcemy.

Ihr wollt – Wy chcecie.

Sie wollen – Oni chcą.

na przykład:

Ich will Arzt werden – Chcę zostać lekarzem.

Pamiętaj, że drugi czasownik (np. werden) stoi na końcu zdania i jest bezokolicznikiem (nie odmienia się)

Odmiana czasownika

mögen – lubić

Ich mag – Ja lubię.

Du magst – Ty lubisz.

Er/sie/es mag – On/Ona/Ono lubi.

Wir mögen – My lubimy.

Ihr mögt – Wy lubicie.

Sie mögen – Oni lubią.

na przykład:

Ich mag Tiere – Lubię zwierzęta.

Pamiętaj, że po czasowniku mögen możesz wstawić tylko rzeczownik np. Tiere, Sport, Pizza. Lubienie czynności wyrażamy poprzez słowo „gern” – chętnie np. Ich renne gern – Chętnie biegam (Lubię biegać).

Czasownik

finden – uważać/sądzić, że

Odmiana czasownika finden

Ich finde. – Ja uważam, że.

Du findest. – Ty uważasz, że.

Er/Sie/Es findet. – On/ona/ono uważa, że.

Wir finden. – My uważamy.

Ihr findet. – Wy uważacie.

Sie finden. – Oni uważają.

na przykład:

Ich finde Thomas toll – Uważam, że Tomasz jest fajny.

Pamiętaj, że po czasowniku finden nie trzeba i nie można wstawić czasownika sein (być)

Czasownik finden łączy się z biernikiem

Ich finde den Hund intelligent – Uważam, że ten pies jest inteligenty.

Ich finde den Kuli nicht praktisch – Uważam, że ten długopis nie jest praktyczny.

Zauważ, że „den Hund” i „den Kuli” to nazwy użyte w bierniku.

Zaimki osobowe po czasowniku finden występują w bierniku

Zaimek osobowy „du”, „er”, „sie” w bierniku zamieniają się na dich, ihn oraz sie. Po czasowniku finden należy użyć formy biernika. Staje się to zrozumiałe, kiedy przetłumaczymy zdania z finden w trochę bardziej dosłownym sensie.

Ich finde dich sympathisch – Uważam ciebie (kogo? biernik!) za sympatycznego.

Ich finde ihn lustig – Uważam jego (kogo? biernik!) za wesołego.

Dialogi „Moi przyjaciele”

Opinie

Ludzie wymieniają się opiniami na temat innych ludzi. W tle ściana ze zdjęciami twarzy wielu ludzi.
Ich finde sie toll

Magst du Anna? – Lubisz Annę?

Ja, ich mag sie. Ich finde sie toll. – Tak, lubię ją. Uważam, że ona jest fajna.

Magst du Thomas? – Lubisz Tomasza?

Nein, ich mag ihn nicht. Ich finde ihn eingebildet – Nie, nie lubię go. Uważam, że on jest zarozumiały.

Kim chcesz zostać w przyszłości

Świat w przyszłości.
Was willst du denn werden?

Was willst du denn werden? – Kim chcesz zostać?

Ich will Arzt werden – Chcę zostać lekarzem.

Wypowiedź pisemna „Moi przyjaciele”

Mój najlepszy przyjaciel

Moja najlepsza przyjaciółka ma czarne włosy, brązowe oczy i jest wesoła.
meine beste Freundin – moja najlepsza przyjaciółka

Mein bester Freund heißt Thomas – Mój najlepszy przyjaciel nazywa się Tomasz.

Er hat grüne Augen. Thomas hat blonde Haare – Ma zielone oczy. Tomasz ma blond włosy.

Er will Tierarzt werden. Er mag sehr Tiere. Mein bester Freund rennt oft und malt sehr gern. – On chce zostać weterynarzem. Bardzo lubi zwierzęte. Mój najlepszy przyjaciel często biega oraz bardzo chętnie maluje.

Ich finde ihn sympathisch, nett und toll. Thomas ist auch sehr lustig – Uważam, że on jest sympatyczny, miły i fajny. Tomasz jest także bardzo wesoły.

Zadania dodatkowe do działu 5 Meine Freunde z podręcznikiem „und so weiter neu dla klasy 6”

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie A Przyjaciele z internetu

Zadanie C Mój najlepszy kolega

Zadanie E Uzupełnij wypowiedź pesymisty

dział 5, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Słuchanie ze zrozumieniem

Zadanie D Piosenka „Przyjaciele”

Zadanie F Wysłuchaj nagrania

Zadanie H Ćwicz wymowę

dział 5, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Dialogi

Zadanie B Koledzy z naszej klasy

Zadanie B1 Opinie

Zadanie C1 Opowiedz o swoim najlepszym koledze

Zadanie C2 Twoje plany

dział 5, und so weiter neu dla klasy 6, PWN
flaga Niemiec

Przejdź do następnej lekcji

Jeśli Ci mało i chcesz poćwiczyć czytanie, słuchanie, porozmawiać na żywo i pisać jeszcze lepsze teksty, to zapraszam na mój kurs języka niemieckiego od podstaw. Wirtualne spotkania pomogą Ci w nauce niemieckiego.