2. Moje hobby

Moje hobby – Mein Hobby. Nauczysz się budować zdania i pytania. Opowiesz o swoim hobby. Będziesz umiał zaprzeczać. Odmienisz czasowniki w l. poj.

Chłopiec bawi się der Zauberwürfel - kostką Rubika.
der Zauberwürfel – kostka Rubika
Słownictwo
 • Zainteresowania
 • Gry
Gramatyka
 • Budowa zdania oznajmującego
 • Budowa zdania pytającego
 • Odmiana czasowników
 • Przeczenie nein i nicht
Dialogi
 • Zainteresowania w czasie wolnym
 • Gry w czasie wolnym
Wypowiedź pisemna
 • Moje hobby

Słownictwo

Zainteresowania

Pędzel i paleta do malowania
malen – malować
 • schwimmen – pływać
 • backen – piec
 • telefonieren – telefonować
 • schreiben – pisać
 • lernen – uczyć się
 • spielen – grać
 • malen – malować
 • singen – śpiewać
 • rennen – biegać
 • fotografieren – fotografować
 • tanzen – tańczyć
 • turnen – gimnastykować się
 • kochen – gotować

Gry

Figury do gry w szachy
Schach und matt!
 • Ich spiele Schach. – Gram w szachy.
 • Lego – lego
 • Schach – szachy
 • Computer – komputer
 • Domino – domino
 • Basketball – piłka koszykowa
 • Karten – karty
 • Gitarre – gitara
 • Tennis – tenis
 • Fußball – piłka nożna

Gramatyka

Budowa zdania oznajmującego

Gitarzysta potrafi grać na gitarze
Ich spiele Gitarre

Ich schwimme. – Ja pływam.

Ich backe. – Ja piekę.

Ich telefoniere. – Ja telefonuję.

Ich lerne. – Ja się uczę.

Ich spiele. – Ja gram.

Ich singe. – Ja śpiewam.

Ich male. – Ja maluję.

Ich renne. – Ja biegam.

Ich tanze. – Ja tańczę.

Ich fotografiere. – Ja fotografuję.

Ich koche. – Ja gotuję.

Wnioski:

                     PODMIOT + CZASOWNIK

                     osoba          +       co robi?       

Na przykład: Ich  (Ja)     +     spiele (gram)

Budowa zdania pytającego

Minka zadaje pytanie. Znak zapytania
Spielst du?

Spielst du? – Czy ty grasz?

Schwimmst du? – Czy ty pływasz?

Malst du gern? – Czy ty chętnie malujesz?

Wnioski:

                   CZASOWNIK  + PODMIOT

           co robisz       +      osoba   

spielst (grasz) +     du (ty)

                    Spielst du?

Do 3:08 omawia podstawową budowę zdań i pytań

Odmiana czasowników przez osoby

 • Pierwsza osoba liczby pojedynczej – ja (ich)
 • Druga osoba liczby pojedynczej – ty (du)
 • Trzecia osoba liczby pojedynczej – on (er), ona (sie)
Pędzel do malowania i paleta z farbami

Ich male – maluję

Du malst – malujesz

Er/sie malt – maluje

Człowiek uprawia wspinaczkę

Ich klettere – wspinam się

Du kletterst – wspinasz się

Er/sie klettert – wspina się

Pierogi leżą na stole obsypane mąką

Ich koche – gotuję

Du kochst – gotujesz

Er/sie kocht – gotuje

Telefon komórkowy trzymany w ręce

Ich telefoniere – telefonuję

Du telefonierst – telefonujesz

Er/sie telefoniert – telefonuje

Wnioski:

– Czasownik w pierwszej osobie ma końcówkę – „e”

np. Ich koche.

– Czasownik w drugiej osobie ma końcówkę – „st”

np. Du kochst.

– Czasownik w trzeciej osobie ma końcówkę – „t”

Er kocht.

Przeczenie

Znak x na czerwonym przycisku
nein, nicht, kein

„Ja” po niemiecku znaczy „tak”

„nie” po niemiecku mówimy:

 • nein
 • nicht
 • kein (o tym będzie w dziale 4 Haustiere)

Kiedy używamy nein, a kiedy nicht?

Nein występuje samo np. w odpowiedzi na pytanie czy ty grasz, odpowiem nein!

Nicht występuje w zdaniu np. Ich spiele nicht – Ja nie gram.

Umówienie „nicht” i „nein” do momentu 3:15.

Dialogi „Moje hobby”

Co chętnie robisz?

Rodzina na pikniki. Mama śpiewa dla córki, a tata gra z dzieckiem
Was machst du gern?

Was machst du? – Co ty robisz?

Ich spiele. – Ja gram.

Was machst du gern? – Co chętnie robisz?

Ich spiele gern. – Ja chętnie gram. (tłumacząc ładniej Lubię grać)

Spielst du? – Grasz?

Ja, ich spiele Schach – Tak, gram w szachy.

Spielst du Tennis? – Grasz w tenisa?

Nein, ich spiele nicht – Nie, nie gram.

Schwimmst du in deiner Freizeit? – Pływasz w wolnym czasie?

Ja, ich schwimme – Tak, pływam.

Nein, ich schwimme nicht – Nie, nie pływam.

Wypowiedź pisemna „Moje hobby”

Mein Hobby – Moje hobby

Ich male gern – Ja chętnie maluję

Ich tanze nicht gern – Niechętnie tańczę.

Ich spiele gern Karten – Chętnie gram w karty.

Ich spiele nicht gern Basketball – Niechętnie gram w koszykówkę.

Zadania dodatkowe do działu 2 Mein Hobby z podręcznikiem „und so weiter neu dla klasy 4”

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie A Co lubisz robić

Zadanie B Ja i ty

Zadanie E Ułóż poprawne zdania

Zadanie G Przeczytaj teksty

dział 2, und so weiter neu dla klasy 4, PWN

Słuchanie ze zrozumieniem

Zadanie D Piosenka „Co robisz?”

Zadanie F Posłuchaj nagrania

Zadanie H Ćwicz wymowę

dział 2, und so weiter neu dla klasy 4, PWN

Dialogi

Zadanie B1 Gry

Zadanie B2 Jak spędzasz wolny czas?

Zadania C i C1 Opowiedz, co robi Thomas i Anna

dział 2, und so weiter neu dla klasy 4, PWN
flaga Niemiec

Przejdź do następnej lekcji

Jeśli Ci mało i chcesz poćwiczyć czytanie, słuchanie, porozmawiać na żywo i pisać jeszcze lepsze teksty, to zapraszam na mój kurs języka niemieckiego od podstaw. Wirtualne spotkania pomogą Ci w nauce niemieckiego.