Rodzina – Familie. Nauczysz się opisywać rodzinę i zawody. Poznasz sein i haben. Będziesz umiał, umiała podawać dane osobowe Twojej rodziny.

Rodzina na łóżku. Mama, tata i dzieci śmieją się. Mały bobas śpi.
die Familie – rodzina
Słownictwo
 • Rodzina
 • Zawody
Gramatyka
 • Rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego
 • Odmiana czasownika sein
 • Odmiana czasownika wohnen
Dialogi
 • Pokrewieństwo
 • Zawody
 • Dane osobowe rodziny
Wypowiedź pisemna
 • Opis własnej rodziny

Słownictwo

Rodzina

Tłum ludzi w różnym wieku
die Familie
 • die Familie – rodzina
 • Mutter – mama
 • Vater – tata
 • Oma – babcia
 • Opa – dziadek
 • Bruder – brat
 • Schwester – siostra
 • Sohn – syn
 • Tochter – córka
 • Onkel – wuja
 • Tante – ciocia
 • Eltern – rodzice
 • Großeltern – dziadkowie

Zawody

Dziewczynka ogrodnik przesadza kwiaty w doniczce.
die Gärtnerin – ogrodniczka
 • der Beruf – zawód
 • Arzt – lekarz
 • Lehrer – nauczyciel
 • Schauspieler – aktor
 • Architekt – architekt
 • Verkäufer – sprzedawca
 • Taxifahrer – taksówkarz
 • Geschäftsmann – biznesmen
 • Sekretär – sekretarz
 • Koch – kucharz
 • Maler – malarz
 • Gärtner – ogrodnik
 • Journalist – dziennikarz

Zawody kobiece tworzymy najczęściej przez dodanie na końcu wyrazu –in oraz niekiedy przegłosu (ö, ä):

Na przykład:

Nauczyciel stoi przed tablicą w klasie

der Lehrer – nauczyciel

die Lehrerin – nauczycielka

Dziewczynka jest w czapce kucharza. Miesza czekoladę

der Koch – kucharz

die Köchin – kucharka

Dziecko bawi się w lekarza

der Arzt – lekarz

die Ärztin – lekarka

Gramatyka

Rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego

Rodzaj męski

Tata trzyma za rękę córkę

er – on

der Vater – ojciec

der Lehrer – nauczyciel

Peter – Piotr

Rodzaj żeński

Mama siedzi i czyta książkę

sie – ona

die Mutter – mama

die Lehrerin – nauczycielka

Katrin – Katarzyna

Odmiana czasowników

być – sein

Ich bin – ja jestem

Du bist – ty jesteś

Er ist/Sie ist – on jest/ona jest

mieszkać – wohnen

Ich wohne – mieszkam

Du wohnst – mieszkasz

Er/sie wohnt – mieszka

Wir wohnen – mieszkamy

Ihr wohnt – mieszkacie

Sie wohnen – mieszkają

Dialogi „Rodzina”

Pokrewieństwo

Drzewo genealogiczne
Marion ist meine Mutter

Wer ist Peter? – Kim jest Piotr?

Peter ist mein Vater. – Piotr jest moim ojcem.

Wer ist Marion? – Kim jest Marion.

Marion ist meine Mutter. – Marion jest moją mamą.

Zawód

Lekarka stoi
Sie ist Ärztin von Beruf

Was ist er von Beruf? – Kim jest on z zawodu?

Er ist Arzt von Beruf. – On jest lekarzem z zawodu.

Was ist sie von Beruf? – Kim jest ona z zawodu?

Sie ist Ärztin von Beruf. – Ona jest lekarką z zawodu.

Dane osobowe ojca

Wie heißt dein Vater? – Jak nazywa się twój tata?

Mein Vater heißt Peter. – Mój tata nazywa się Piotr.

Was macht er gern? – Co on chętnie robi.

Er schwimmt gern. – On chętnie pływa.

Śledzenie ludzi

Dane osobowe matki

Wie heißt deine Mutter? – Jak nazywa się twoja mama?

Meine Mutter heißt Anna. – Moja mama nazywa się Anna.

Was macht sie gern? – Co ona chętnie robi.

Sie schwimmt gern. – Ona chętnie pływa.

Wypowiedź pisemna „Rodzina”

list do kolegi – opis własnej rodziny

List i ołówek
die/das E-Mail – e-mail

Hallo Markus – cześć Marek

Mein Vater heißt Thomas Müller . – Mój tata nazywa się Thomas Müller.

Meine Mutter heißt Anna Müller. – Moja mama nazywa się Anna Müller.

Er ist Lehrer von Beruf. – On jest nauczycielem (z zawodu).

Sie ist Sekretärin von Beruf. – Ona jest sekretarką (z zawodu).

Mein Vater schwimmt gern. – Mój tata chętnie pływa.

Meine Mutter telefoniert gern. – Moja mama chętnie rozmawia przez telefon.

Schöne Grüße – pozdrowienia

Adam

Zadania dodatkowe do działu 3 Familie z podręcznikiem „und so weiter neu dla klasy 4”

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie C Rodzina z Niemiec (lektura)

Zadanie E Dopasuj podane wyrazy

Zadanie G Dopasuj obrazki

dział 3, und so weiter neu dla klasy 4, PWN

Słuchanie ze zrozumieniem

Zadanie C Rodzina z Niemiec (odsłuch)

Zadanie D Piosenka „Paluszkowa rodzina”

Zadanie F Wybierz właściwą odpowiedź

Zadanie H Ćwicz wymowę

dział 3, und so weiter neu dla klasy 4, PWN

Dialogi

Zadanie A Moja rodzina

Zadanie B Kim oni są z zawodu?

Zadanie B1 Kto kim jest?

Zadanie C1 Ty o twoja rodzina

dział 3, und so weiter neu dla klasy 4, PWN
flaga Niemiec

Przejdź do następnej lekcji

Jeśli Ci mało i chcesz poćwiczyć czytanie, słuchanie, porozmawiać na żywo i pisać jeszcze lepsze teksty, to zapraszam na mój kurs języka niemieckiego od podstaw. Wirtualne spotkania pomogą Ci w nauce niemieckiego.