6. Kontakty

Kontakty – Kontakte. Nauczysz się przeprowadzać wywiad. Poznasz formę grzecznościową Sie. Odmiana mögen to żaden problem dla Ciebie!

Siatka łącząca ludzi w kontakty towarzyskie
die Kontakte – kontakty (towarzyskie)
Słownictwo
 • Jedzenie
Gramatyka
 • Odmiana czasownika mögen
 • Forma grzecznościowa Sie
Dialogi
 • Jedzenie i picie
 • Rozmowa z osobą dorosłą
Wypowiedź pisemna
 • Wywiad

Słownictwo

Apetyczna pizza z wykrojonym kawałkiem
 • eine Pizza –  pizza
 • eine Cola – cola
 • eine Fanta – fanta
 • eine Orange – pomarańcza
 • das/ein Mineralwasser – woda mineralna
 • das/ein Eis – lód
 • das/ein Butterbrot – chleb z masłem
 • der/ein Tee – herbata
 • der/ein Orangensaft – sok pomarańczowy
 • der/ein Hamburger – hamburger
 • der/ein Apfel – jabłko
 • der/ein Schokoriegel – batonik czekoladowy

Gramatyka

Odmiana czasownika

mögen – chcieć

Ich möchte – Ja chciałbym

Du möchtest – Ty chciałbyś

Er/sie/ möchte – On chciałby/Ona chciałaby

Wir möchten – My chielibyśmy

Ihr möchtet – Wy chcielibyście

Sie möchten – Oni chcieliby

Jak powiedzieć „Chciałbym jedną herbatę” ?

Po czasowniku mögen rzeczownik jest odmieniany w bierniku (kogo? co?). Co to oznacza? Dla rodzaju żeńskiego i nijakiego nic nie musisz robić. Ale gdy rzeczownik jest rodzaju męskiego, to w bierniku piszemy przed nim einen.

na przykład:

Ich möchte einen Tee – Chciałbym jedną herbatę (bo herbata jest w niemieckim rodzaju męskiego)

Ich möchte eine Pizza – Chciałbym jedną pizzę.

Ich möchte ein Eis – Chciałbym jednego loda (lód w niemieckim jest rodzaju nijakiego das)

Forma grzecznościowa Pan, Pani

Starszy pan idzie ze starszą panią nad brzegiem zatoki
die Erwachsene – dorośli ludzie

Wie heißen Sie? – Jak się Pan nazywa?

Wie heißen Sie? – Jak się Pani nazywa?

Wie heißen Sie? – Jak się Państwo nazywają?

Forma grzecznościowa to 3 osoba liczby mnogiej. Czasowniki odmieniają się tak, jak przy oni/one (sie). Musisz jednak pamiętać, iż formę grzecznościową „Sie” piszemy zawsze WIELKĄ literą.

Dialogi „Kontakty”

Rozmowa o jedzeniu i piciu

Reklama Coca coli w małej tradycyjnej butelce
Möchtest du eine Cola?

Möchtest du eine Cola? – Chciałbyś coli?

Ja, gern. – Tak, chętnie.

Nein, danke. – Nie, dziękuję.

Rozmowa z osobą dorosłą

Wo wohnen Sie? – Gdzie Pan mieszka?

Ich wohne in Hamburg. – Mieszkam w Hamburgu.

Wie ist Ihr Familienname? – Jakie jest Pana nazwisko?

Mein Familienname ist Winter. – Nazywam się Winter.

Wie ist Ihre Adresse? – Jaki jest Pana adres?

Meine Adresse ist Rathaus-Straße 35. – Mieszkam na ulicy Rathaus 35.

Wypowiedź pisemna „Kontakty”

Wywiad

Mikrofon trzymany przez męską rękę.
das Interview – wywiad

Guten Tag!

Servus!

Woher kommen Sie? – Skąd Pani pochodzi?

Ich komme aus Österreich. – Pochodzę z Austrii.

Was sind Sie von Beruf? – Czym się Pani zajmuje?

Ich bin Prinzessin von Beruf. – Jestem księżniczką.

Wie alt sind Sie? – Ile ma Pani lat?

Ich bin 21 Jahre alt. – Mam 21 lat.

Was machen Sie gern? – Co Pani lubi robić?

Ich male gern. –  Chętnie maluję.

Zadania dodatkowe do działu 6 Kontakte z podręcznikiem „und so weiter neu dla klasy 4”

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie A Listy

Zadanie E Przyporządkuj informacje

Zadanie G Przeczytaj list

dział 6, und so weiter neu dla klasy 4, PWN

Słuchanie ze zrozumieniem

Zadanie D Piosenka „Przyjaciele”

Zadanie F Wybierz właściwą odpowiedź

Zadanie H Ćwicz wymowę

dział 6, und so weiter neu dla klasy 4, PWN

Dialogi

Zadanie B Napisz do mnie

Zadanie B1 Adresy

Zadanie B2 Wywiady

Zadanie C W pociągu

Zadanie C1 Czy chciałabyś?

dział 6, und so weiter neu dla klasy 4, PWN
flaga Niemiec

Przejdź do następnej lekcji

Jeśli Ci mało i chcesz poćwiczyć czytanie, słuchanie, porozmawiać na żywo i pisać jeszcze lepsze teksty, to zapraszam na mój kurs języka niemieckiego od podstaw. Wirtualne spotkania pomogą Ci w nauce niemieckiego.