9. Czas wolny

Czas wolny – Freizeit. Poznasz słówka z hobby i czasowniki können oraz sich interessieren. Opiszesz własne zainteresowania i co potrafisz robić.

Dżudoka stoi bokiem i wykonuje gest
der Judoka – dżudoka
Słownictwo
 • Hobby
 • Umiejętności
Gramatyka
 • Przyimek miejsca
 • Czasownik können
 • Czasownik sich interessieren
Dialogi
 • Zainteresowania
 • Umiejętności
Wypowiedź pisemna
 • Opis własnych zainteresowań

Słownictwo

Hobby

Aparat filmowy wyświetla film
der Film – film, das Kino – kino, ins Kino gehen – chodzić do kina
 • Tiere – zwierzęta
 • Mode – moda
 • Tanz – taniec
 • Judo – judo
 • Sport – sport
 • Backrezepte – przepisy kulinarne
 • Kunst – sztuka
 • Reisen – podróżowanie
 • Wassersport – sport wodny
 • Film – film

Umiejętności

Potworek gra na gitarze
Er kann Gitarre spielen – On umie grać na gitarze.
 • Ich kann Rad fahren. – Potrafię jeździć rowerem.
 • Ich kann Tee kochen. – Potrafię parzyć herbatę.
 • Ich kann Kuchen backen. – Potrafię piec ciasto.
 • Ich kann Butterbrot machen. – Potrafię zrobić chleb z masłem.
 • Ich kann Englisch sprechen. – Potrafię mówić po angielsku.
 • Ich kann Gitarre spielen. – Potrafię grać na gitarze.
 • Ich kann schwimmen. – Potrafię pływać.

Gramatyka

Przyimek miejsca

 • in – na / do / (np. do jakiegoś budynku)
  • ins Schwimmbad – na basen
  • ins Kino – do kina
  • in die Disko – na dyskotekę
  • in den Park – do parku
  • in den Zoo – do zoo
 • zu – do (np. do kolegi)
  • zu Thomas – do Tomasza
 • auf – na (np. na jakiś plac)
  • auf den Sportplatz – na boisko

Czasownik können

können – potrafić/móc

 • Ich kann Rad fahren – Potrafię jeździć na rowerze.
 • Du kannst Rad fahren – Potrafisz..
 • Er/sie/es kann Rad fahren – Potrafi..
 • Wir können Rad fahren – Potrafimy..
 • Ihr könnt Rad fahren – Potraficie..
 • Sie können Rad fahren – Potrafią..

Czasownik sich interessieren

sich interessieren – interesować się

 • Ich interessiere mich für – Interesuję się.
 • Du interessierst dich für – Interesujesz się.
 • Er/sie/es interessiert sich für – Interesuje się.
 • Wir interessieren uns für – Interesujemy się.
 • Ihr interessiert euch für – Interesujecie się.
 • Sie interessieren sich für – Interesują się.

Zauważ, że w języku niemieckim zaimek zwrotny „sich” („się”) odmienia się przez osoby!

Dialogi „Czas wolny”

Zainteresowania

Wofür interessierst du dich? – Czym się interesujesz?

 Ich interessiere mich für Mode. – Interesuję się modą.

Wofür interessiert sie sich? – Czym ona się interesuje?

Sie interessiert sich für Sport – Ona interesuje się sportem.

Umiejętności

A. Kannst du schwimmen? – Potrafisz pływać?

Ja, das kann ich. – Tak, potrafię.

Nein, das kann ich nicht. – Nie, nie potrafię.

Wypowiedź pisemna „Czas wolny”

list do kolegi – opis własnych zainteresowań

Hallo, Markus– cześć Marek

Ich heiße Thomas Braun. – Nazywam się Thomas Braun.

In der Freizeit gehe ich ins Kino. – W wolnym czasie chodzę do kina.

Ich interessiere mich für Sport. – Interesuję się sportem.

Ich kann besonders gut singen. – Potrafię bardzo dobrze śpiewać.

Schöne Grüße – pozdrowienia

Thomas

Zadania dodatkowe do działu 3 Familie z podręcznikiem „und so weiter neu dla klasy 4”

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie A W wolnym czasie

Zadanie C Markus wszystko potrafi

Zadanie E Zaznacz krzyżykiem zdanie

Zadanie G Kogo zainteresują te ogłoszenia?

dział 3, und so weiter neu dla klasy 5, PWN

Słuchanie ze zrozumieniem

Zadanie D Piosenka „Co potrafią zwierzęta?”

Zadanie F Zaznacz, jakie jest ich hobby

Zadanie H Ćwicz wymowę

dział 3, und so weiter neu dla klasy 5, PWN

Dialogi

Zadanie B Hobby w naszej klasie

Zadanie B1 Twoje hobby

Zadanie B2 Jakie jest jej i jego hobby?

Zadanie C1 Powiedz, co Markus potrafi robić

Zadanie C2 Czy potrafisz to robić?

dział 3, und so weiter neu dla klasy 5, PWN
flaga Niemiec

Przejdź do następnej lekcji

Jeśli Ci mało i chcesz poćwiczyć czytanie, słuchanie, porozmawiać na żywo i pisać jeszcze lepsze teksty, to zapraszam na mój kurs języka niemieckiego od podstaw. Wirtualne spotkania pomogą Ci w nauce niemieckiego.