16. Święta rodzinne

Święta rodzinne – Familienfeste. Nauczysz się zapraszać na urodziny, składać życzenia, odmieniać einladen. Poznasz miesiące,

Rodzina ma święto rodzinne. Razem siedzi przy stole. Wszyscy są uśmiechnięci.
das Familienfest – święto rodzinne
Słownictwo
 • Miesiące
 • Święta
 • Urodziny
 • Życzenia urodzinowe
 • Zgoda i odmowa
Gramatyka
 • Odmiana czasownika einladen
 • Przyimki miejsca
 • Odmiana zaimka osobowego
 • Rzeczowniki złożone
Dialogi
 • Zaproszenie na urodziny
 • Przedmioty w pokoju
Wypowiedź pisemna
 • Opis urodzin

Słownictwo

Miesiące

Kalendarz z numerami dni.
 • Januar – styczeń
 • Februar – luty
 • März – marzec
 • April – kwiecień
 • Mai – maj
 • Juni – czerwiec
 • Juli – lipiec
 • August – sierpień
 • September – wrzesień
 • Oktober – październik
 • November – listopad
 • Dezember – grudzień

Święta

Święty Mikołaj przywozi dzieciom prezenty.

Geburtstag – urodziny

Namenstag – imieniny

Muttertag – Dzień Matki

Weihnachten – Boże Narodzenie

Ostern – Wielkanoc

Urodziny

Karton z prezentem na urodziny.
Alles Gute zum Geburtstag
 • die Geburtstagsparty – przyjęcie urodzinowe
 • einen Obstsalat machen – robić sałatkę owocową
 • Einkäufe machen – robić zakupy
 • Geburtstag feiern – świętować urodziny
 • die Geburtstagstorte backen – piec tort urodzinowy
 • Zimmer aufräumen – sprzątać pokój
 • Gäste einladen – zapraszać gości
 • Geschenk bekommen – otrzymywać prezent
Życzenia urodzinowe

Ich gratuliere dir herzlich zum Geburstag!/Ich gratuliere dir zum Geburtstag – Gratulacje z okazji twoich urodzin!

Ich wünsche dir viel Glück – Życzę Ci powodzenia!

Alles Gute zum Geburtstag, viel Glück und viel Erfolg – Wszystkiego najlepsze z okazji urodzin, powodzenia i sukcesów!

Zgoda i odmowa

Znak okey na zielono.
O.K.
Zgoda
 • O.K. Abgemacht! – Okay. Zgoda!
 • Danke schön! – Dziękuję bardzo!
 • Ich komme bestimmt – Przyjdę na pewno.
 • Ich komme gern – Chciałbym przyjść.
Odmowa
 • Tut mir Leid. Ich kann nicht kommen – Przykro mi. Nie mogę przyjść.
 • Oh, wie schade. Ich komme nicht. Ich muss für die Prüfung lernen – Oh, szkoda. Nie przyjdę. Muszę się uczyć na sprawdzian.
 • Leider kann ich nicht kommen – Niestety nie mogę przyjść.

Gramatyka

Odmiana czasownika

einladen – zapraszać

 • Ich lade meinen Bruder ein – Zapraszam mojego brata.
 • Du lädst meinen Bruder ein – Zapraszasz mojego brata.
 • Er lädt meinen Bruder ein – On zaprasza mojego brata.
 • Wir laden dich ein – Zapraszamy ciebie.
 • Ihr ladet mich ein – Zapraszacie mnie.
 • Sie laden mich ein – Oni zapraszają mnie.

Zauważ, że czasownik „einladen” jest rodzielnie złożony. Dlatego przedrostek „ein” wędruje na koniec zdania.

Przyimki miejsca

anprzy
aufna
inw
vorprzed
hinterza
nebenobok
zwischenpomiędzy
übernad
unterpod
przyimki miejsca

Odmiana zaimka osobowego

 • Mianownik (kto?)
 • Celownik (komu?), narzędnik (z kim?), miejscownik (o kim?). Odpowiada im w niemieckim jeden przypadek – Dativ
 • Biernik (kogo?)
kto?ichduersieeswirihrsieSie
komu? z kim? o kim?mirdirihmihrihmunseuchihnenIhnen
kogo?michdichihnsieesunseuchsieSie
zaimki osobowe

Tłumaczenie pierwszej osoby „ich”

 • w mianowniku kto? – ja
 • w dativie
  • w celowniku komu? – mnie
  • w narzędniku z kim – mną
  • w miejscowniku o kim – mnie
 • w bierniku kogo? – mnie

podobnie możesz przetłumaczyć kolejne zaimki osobowe

Rzeczowniki złożone

Ser pokrojony

das Käsebrot – chleb z serem

der Käse – ser

das Brot – chleb

Słoń bajkowy w lodówce

der Kühlschrank – lodówka (szafa do chłodzenia..)

kühl – chłodny

der Schrank – szafa

Kangur bawi się na placu zabaw

der Spielplatz – plac zabaw

spielen – grać/bawić się

der Platz – plac

Zasada tworzenia rzeczowników złożonych
 • Zauważ, że rzeczownik złożony – np. der Spielplatz (plac zabaw) – otrzymuje rodzajnik od ostatniej nazwy, czyli der Platz.
 • Znaczenie rzeczownika złożonego również pochodzi od ostatniej nazwy. Tłumaczy chleb z serem, lodówka oraz plac zabaw, a nie serowy chleb, chłodna szafa czy bawiący się plac..

Dialogi „Święta rodzinne”

Zaproszenie na urodziny

Kartka z zaproszeniem
die Einladung – zaproszenie

A. Ich lade dich zu meiner Geburtstagsparty ein – Zapraszam cię na moje urodziny.

Alles Gute zum Geburtstag. Wann ist die Party? – Wszystkiego dobrego na urodziny. Kiedy jest przyjęcie?

A. Am Freitag – W piątek.

Ich komme bestimmt – Przyjdę na pewno.

Przedmioty w pokoju

W pokoju są różne przedmioty. Panuje bałagan.
die Unordnung – bałagan

Wo sind die Blumen? – Gdzie są kwiaty?

Die Blumen stehen auf dem Schrank. – Kwiaty stoją na szafie.

 • stehen – stać; Es steht – To stoi; Sie stehen – Oni/one stoją.
 • liegen – leżeć; Es liegt – To leży; Sie liegen – Oni/one leżą.
 • hängen – wisieć; Es hängt – To wisi; Sie hängen – Oni/one wiszą.

Wypowiedź pisemna „Święta rodzinne”

Opis urodzin

Przyjaciele są uśmiechnięci i się wspólnie bawią na urodzinach.
unter Freunden – wśród przyjaciół

Mein Geburtstag war im Februar. – Moje urodziny były w lutym.

Ich habe meinen Freunden Thomas zu meiner Geburtstagsparty eingeladen. – Zaprosiłem mojego przyjaciela Tomka.

Ich habe mit meiner Mutter Einkäufe gemacht. – Zobiłem zakupy z moją mamą.

Ich habe einen Computer als Geschenk bekommen. – Dostałem komputer na prezent.

Wir haben super im Garten gespielt. – Bawiliśmy się świetnie w ogrodzie.

Zadania dodatkowe do działu 4 Familienfeste z podręcznikiem „und so weiter neu dla klasy 6”

Czytanie ze zrozumieniem

Zadanie C Moje przyjęcie urodzinowe

Zadanie E Uzupełnij zdania

Zadanie G Wpisz numer zdjęcia

dział 4, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Słuchanie ze zrozumieniem

Zadanie D Piosenka urodzinowa

Zadanie F Po przyjęciu

Zadanie H Ćwicz wymowę

dział 4, und so weiter neu dla klasy 6, PWN

Dialogi

Zadanie A Terminarz

Zadanie B Zaproszenie

Zadanie B1 Zapraszamy

Zadanie B2 Życzenia urodzinowe

Zadanie C1 Przyjęcie urodzinowe

dział 4, und so weiter neu dla klasy 6, PWN
flaga Niemiec

Przejdź do następnej lekcji

Jeśli Ci mało i chcesz poćwiczyć czytanie, słuchanie, porozmawiać na żywo i pisać jeszcze lepsze teksty, to zapraszam na mój kurs języka niemieckiego od podstaw. Wirtualne spotkania pomogą Ci w nauce niemieckiego.